Kulttuuri

Den gamla fiskestrandsmiljön Kaukon kalaranta vid Pyhäjoki älvs mynning berättar om fisketraditionen i trakten. Där finns även båthus och nätbodar som skyddas genom lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Fiskestranden Kaukon kalaranta

Kaukontie 34, 86100 Pyhäjoki

Fisketillstånd

Elektroniskt: www.kalakortti.com