Harrastukset

Rautiperä friluftsområde erbjuder såväl belysta skidspår, fungerande parkeringsplatser som mångsidiga start- och målområden för rekreation.

Rautiperä friluftsområde

Hiihtomajantie 94, 86100 Pyhäjoki
Karta över skidspår

Tagged on: