Harrastukset

Rautiperä friluftsområde erbjuder såväl belysta skidspår, fungerande parkeringsplatser som mångsidiga start- och målområden för rekreation.