Harrastukset

I parken Annalanpuisto finns en discgolfbana med 12 hål och även två övningskorgar för uppvärmning.  I Rautiperä friluftsområde finns en discgolfbana med 18 hål.