Harrastukset

Det finns en allmän badstrand på Pyhäluoto. Badvattnets kvalitet kontrolleras hela sommaren men det finns inga badvakter på stranden utan var och en är själv ansvarig för sin säkerhet.